Znaczenie przeglądów wyników i sposób ich przeprowadzania