Ile jednostek można realistycznie serwisować w ciągu dnia?