Utrzymanie biznesu podczas zimy i nie tylko w czasach COVID-19